مهارتهای ارتباطی

تمرین مهارت ارتباط با دیگران در قالب مصاحبه گروهی با افراد جامعه برای رسیدن به پاسخ سوالات

,

مایل به ثبت دیدگاه هستید؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.