علی رغم انتقادات جدی که به بخشی مهم از محتواها و ساختارهای آموزشی رسمی وجود دارد، رسیدگی به درس و فعالیت های درسی از ضروریات فعالیت آموزشی و پرورشی است. از سویی اثر تربیتی در تشکیل شخصیت دانش آموزان حول مسؤولیت پذیری و انجام وظایف و بردباری در انجام امور بعضا نامحبوب ولی ضروری در زندگی، مهم است. از سوی دیگر لازمه طی مسیر رشد و پیشرفت بخش بزرگی از افراد نیازمند فعالیت آموزشی جدی است و نباید در ابتدای نوجوانی این مسیر را تضعیف کرد. و از جهتی مسیر بسیار از فعالیت های علمی سطح بالاتر و مفیدتر، از طی کردن قوی تر و سریع تر مسیر درسی(و نه حذف آن) می گذرد.
یکی از مهم ترین تفاوت های فردی، سطح پشتکار، خلاقیت، توان یادگیری و هوش است. بخش قابل توجهی از دانش آموزان توان و ظرفیتی بالاتر از متوسط همراهان خود دارند و پیشگامان استعاره ای است از مجموعه برنامه هایی که برای کمک به شکوفایی بهتر بخش علمی و درسی استعدادهای ایشان تدارک دیده شده است.
در این بخش تلاش می شود فضای برای فعالیت و یادگیری بالاتر از سطح متوسط کلاس برای این دانش آموزان فراهم گردد و به فراخور بسترهای باکیفیت موجود در سطح ملی و منطقه ای و توانمندی های مجموعه برای تعریف رویدادهای متناسب، در زمینه های مرتبط با علوم و درس های مختلف برنامه ها تعریف شوند. در ادامه فهرست برخی از این اقدامات که همگی تا کنون اجرایی شده اند، ذکر می شود:
– کلاس اضافه گروه پیشتاز دروس ریاضی و فیزیک
– تفکیک دانش آموزان در درس زبان با توجه به سطح دانش آموزان
– آماده سازی شرکت در مسابقات ایده شوی سمپاد(کسب رتبه اول سال۹۸)
– زمینه سازی کلاس های آمادگی المپیاد خانه المپیاد سمپاد اصفهان
– کلاس های اختصاصی چالش ببراس
– کلاس های اختصاصی مسابقات ریاضی کانگورو
– کلاس های نکته و تست آمادگی آزمون های دبیرستان های برتر دوره دوم
– مشارکت فعال در محورهای مختلف جشنواره خوارزمی
– طرح پروژه تابستانه
– مشارکت در تدریس و رفع اشکال دروس مختلف
– مشارکت دانش آموزان در کارسوق هنر، زبان دیگر (اختصاصی مدارس سرآمد)
– همراهی مدرسه و دانش آموزان در رویداد کارنو، رویداد پرورش کارآفرین اتاق بازرگانی
لازم به ذکر است فرایند شناخت و هدایت استعدادهای دانش آموزان مختلف در طول مسیر و به کمک گزینش اولیه، مشاهدات دبیران و معلم زندگی، عملکرد درسی و فرایند انتخاب و عملکرد در دوره های مهارتی انجام می پذیرد تا هم بدون شتاب زدگی و با نتایج معتبر باشد و هم بدون پیش داوری و برچسب زنی و تقسیم بچه ها، همۀ آنها مجال بروز توانمندی های خود را بیابند.