مدرسه زندگی صرفا یک شعار نیست که برخی از مدارس صرفا در عنوان، پسوند یا پیشوند آن را یدک میکشند. در مدرسه باید زندگی کرد و برای تحقق این شعار در مدل همت درسی به نام درس زندگی و معلمی به نام معلم زندگی در متن مدرسه جریان دارد. بر اساس مدل آموزشی همت درس تفکر و سبک زندگی که در مدل آموزش و پرورش وجود دارد و به درستی در اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین به دروس اضافه شده است، بستر خوبی برای تحقق یادگیری مهارت‌های زندگی است اما زمان و پتانسیل اختصاص داده به این موضوع کافی نیست؛ بنابراین در مدرسه زندگی با اختصاص زمان بیشتر به این درس و باز تعریف آن و گسترش موضوع با تغییر نام به «درس زندگی» سعی در تحقیق اهداف سند تحول و شعارهای مجموعه همت به صورت شایسته دارد.

اصطلاح مهارتهای زندگی (Life Skills) برای اکثر ما آشناست. تعریف مهارتهای زندگی هم دشوار به نظر نمی‌رسد؛ مهارتهایی که به ما برای زندگی بهتر کمک می‌کنند! البته اتفاق‌نظر قطعی در مورد فهرست مهارتهای زندگی و اینکه چه چیزهایی را باید به عنوان مهارت زندگی ضروری دانست و به صورت دقیق وجود ندارد.

خودآگاهی و همدلی، تصمیم گیری و حل مسئله، تفکر خلاقانه و تفکر نقادانه، مهارتهای ارتباطی و مهارت مدیریت رابطه، مدیریت احساسات و هیجانات و مدیریت استرس از جمهل مهارتهایی است امروزه به عنوان حداقل مهارتهای زندگی لازم برای زیست در دنیای امروز از سوی بعضی کارشناسان پیشنهاد می‌شود. اما همانطور که بیان شد مهارتهای زندگی به این موارد محدود نمی‌شوند.

از سوی دیگر بسیاری از مهارتهای زندگی با آموزش رسمی و حفظ کردن مفاهیم الزاما منتقل نمی‌شوند و نیاز به تمرین و قرار گرفتن در موقعیت دارد. همه ما از اینکه کارگروهی فواید بسیاری دارد و حتی اینکه در کارگروهی ضعف های زیادی داریم آگاهیم و حتی دوست داریم کارگروهی انجام دهیم اما در عمل با شکست مواجه می‌شویم. در مدرسه زندگی سعی شده با فراهم کردن فرصت ها و موقعیت های واقعی، با استفاده از ظرفیت های زنگ زندگی به انتقال این مهارتها و درونی سازی آن ها کمک شود.

معلم زندگی هم تعریفی است که خاص مدرسه زندگی تعریف و تبیین شده است. معلم زندگی هم معلم است، هم یک دوست؛ همراهی در کنار دانش آموزان. معلم زندگی هم در نقش راهبر و معلم در کلاسهای زندگی هدایتگر کلاس است و هم به فراخور در کنار بچه ها در نقش دانش آموز در کلاس سایر دبیران حاضر می شود و حتی در کنار آنها به تکلیف حل کردن و امتحان دادن می پردازد.

وعده‌ خانگی پایه نهم

مدرسه زندگی مفهومی است که به زمان رسمی مدرسه محدود نمی‌شود. معلم زندگی با دانش آموزان زندگی می‌کند و لذا وعده های گروهی معلم زندگی با دانش آموزان با توجه به موقعیت در منازل می‌تواند عاملی برای ایجاد صمیمت و ارتباط بیشتر دانش آموزان با همدیگر و فراهم شدن بستر آشنایی و حتی ارتباطات خانوادگی،

بهسازی قلمرو

مدرسه فقط محل درس خواندن نیست… در آن زندگی میکنیم. قرار نیست یک عده تمام تلاش خود را به این معطوف کنند که فضا را برای من فراهم کنند که من در آن درس بخوانم. خودم هم باید نسبت به محیط زندگی ام حساس باشم و احساس مسوولیت کنم؛ برای همین باید به فکر بهبود

باغچه زندگی

باغچه زندگی یکی از برنامه های جانبی کلاس زندگی در سال ۹۸ بود. برخی از اهداف باغچه زندگی به شرح زیر است: افزایش حس مسوولیت پذیری نگهداری و مراقب از موجودی زنده ارتباط با خلقت و مشاهده سیر رویش گیاه به صورت مستمر مشارکت در زیباسازی فضای مدرسه احساس تعلق و دلبستگی بیشتر به فضای

آقا معلم (تدریس دانش آموزان)

از تولید به مصرف

برای انجام یک فعالیت درسی گروهی برای هر نفر نیاز به یک چشم بند داشتیم. با بچه ها تصمیم گرفتیم به جای استفاده از چشم بند آماده، هر نفر با تکه پارچه های بدون استفاده موجود در منزل یک چشم بند بسازیم. در حین ساختن چشم بندها موارد درسی و غیردرسی زیادی را مرور کردیم…

کارگروهی و چیدمان کلاسی

برگزاری خلاقانه کلاس زندگی توسط دانش آموزان

بخشی از جلسات زنگ زندگی به صورت کامل در اختیار دانش آموزان است. معلم زندگی در این کلاس تلاش میکند در نقش هدایت گری با گروه ارائه کننده به نحوی برخورد کند که بتوانند به خوبی موضوع را یاد بگیریند و به همکلاسی های خود بیاموزند. دانش آموزان سعی میکنند با توجه به آن چه

سرود برای همه

سرودخوانی یک مهارت است که نیاز به صدای خوب دارد! اما رکن مهمتر آن هماهنگی و همراهی با گروه است که گروه سرود را تبدیل به یک گروه سرود میکند. دانش آموزان در کلاس زندگی با همدیگر تمرین هماهنگی را میکنند.

دفتر زندگی

دفتر زندگی، محل تمرین و جمع بندی آموخته های ماست. تمرین مهارتهای مغزی و نخ تسبیحی برای ارتباط بین سایر دروس در کلاس زندگی. فرصتی برای تمرین مداومت و استقامت …