از کودکی به همه به درستی گفته اند مدرسه خانه دوم ماست؛ اما به واقع مدارس فعلی چه نسبتی با حس آرامش، صمیمت و راحتی که از خانه تجربه میکنیم دارد؟

در مدرسه همت تلاش بر این بوده که محیط مدرسه تا حد ممکن به این شعار نزدیک باشد. نمی‌شود شعار مدرسه زندگی را بیان کرد اما به ملزومات آن پایبند نبود که در این صورت فقط در حد شعار باقی خواهد ماند.

مجموعه همت با نگاهی به آنچه در توانایی و استعداد یک مدرسه برای تحقق و رسیدن به حیات طیبه به عنوان هدف یک مدرسه تراز در نظر گرفته شده است، به مدل مدرسه کوچکِ کم جمعیت با فضایی با شباهت حداکثری به خانه ای برای زندگی رسیده است. قاعدتا، هرچقدر مدرسه از نظر فضا بزرگتر باشد لازمه رسیدن به نقطه سربه سر از نظر اقتصادی افزایش جمعیت یا وابسته شدن به نهادهای مختلف به عنوان حامی و پشتیبان مالی می‌باشد.

معتقدیم هر چقدر تعداد دانش آموزان افزایش یابد لازمه آن کاهش توجه کل نگر به تک تک دانش آموزان است. مدرسه ای که مدیر و معاونین آن تک تک دانش آموزان را نمی شناسند، یا حداکثر از آنها نام و نام خانوادگی آنها را می‌شناسند، با مدرسه‌ای که کادر اجرایی و معلمان مدرسه با دانش آموزان کمتری سر و کار دارند و امکان شناسایی فردی آنها به مراتب راحت تر است، قطع به یقین از ساحت های مختلف تربیتی و آموزشی بهتر فرصت عمل کردن دارد.

همچنین از اهداف عملیاتی ثبت شده در «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مرتبط با فضای فیزیکی مدرسه به دو مورد می توان اشاره کرد:

 1. تنوع بخشی به محیط های یادگیری در فرآیند تعلیم و تربیت (هدف ششم)
 2. ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگیها و نیازهای دانش آموزان و اقتضائات فرهنگ اسلامی ایرانی و شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی(هدف چهاردهم)

این اهداف عملیاتی نشان می دهد برای تحقق ارتباط همه جانبه دانش آموز با فضای آموزشی، همراه با آسایش و صمیمیت، لازم است تحول بنیادین در شکل و چینش فضای مدرسه و همچنین سازمان و مدیریت مدرسه به وجود آید.

فضای فیزیکی:

 • انتخاب نوع ساختمان (مسکونی)
 • کفپوش موکت در کل ساختمان و به پا نداشتن کفش از صبح تا ظهر
 • تجهیزات و مبلمان مدرسه
 • انعطاف کافی نحوه چینش کلاسها

سازمان و فرایندها:

 • تعداد کم دانش آموزان در مدرسه
 • معلم زندگی به عنوان مربی صمیمی و راهنمای تربیتی و تحصیلی
 • دسترسی آسان به مدیر و معاونین مدرسه و راحتی ارتباط با آنها
 • صمیمیت معلمین با دانش آموزان
 • صبحانه دور همی هر روز