دوره بازآموزی دروس ششم/ تابستان ۱۴۰۱

پیرو درخواست خانواده های گرامی کلاس های بازآموزی دروس دبستان با تمرکز بر پایۀ ششم و مطالب لازم برای سال هفتم، به شرح زیر برنامه ریزی گردید.

  1. کلاس های دوره به مدت ۴ هفته و در روزهای دوشنبه و چهارشنبه و از ۲۴ مرداد تا ۱۶ شهریور برگزار می گردد.
  2. کلاس های هر روز از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۲۰، در ۳ زنگ ۷۰ دقیقه ای برگزار می گردد.
  3. ثبت نام در دوره به صورت بسته کامل می باشد. هزینه دوره(مجموعا ۲۴ جلسه) ۷۲۰ هزار تومان می باشد و لازم است از طریق همین فرم پرداخت گردد.
  4. از آنجا که کلاس ها درسی هستند، حتما دفتر و وسایل یادداشت همراه داشته باشید. جزوه برداری هم مثل انجام تمارین کلاس از شما انتظار می رود.
  5. با توجه به شرایط آموزش دو سال اخیر، شرکت در دوره به عموم عزیزان توصیه می گردد.
  6. لازم به ذکر است طبق صحبت اولیه و اهمیت نتایج آزمون آغازین(نیمه اول مهرماه) افرادی که در آن زمان احیانا در سطح مورد انتظار نباشند لازم است در مهرماه در کلاس های اضافه شرکت کنند.
روززنگ اولزنگ دومزنگ سوم
دوشنبهتجدید قوای ریاضیزیبا بنویسیمتجدید قوای فارسی
چهارشنبهتجدید قوای ریاضیزیبا بنویسیمتجدید قوای علوم تجربی

معرفی کلاس ها

تجدید قوای ریاضی (استاد خدایی – معلم ریاضی دبستان سادات)

مطالب درس ریاضی همواره نیازمند بازآموزی، مرور و تمرین هستند تا در ذهن تثبیت شوند. خصوصا بخش های زیادی که نقش پیش نیاز برای درس های پایه های بالاتر و حتی سایر دروس را خواهند داشت. این کلاس ۸ جلسه است.

تجدید قوای علوم تجربی (استاد معتمدی – بیش از ده سال سابقه تدریس در مرکز شهید اژه ای)

در درس علوم تجربی با مفاهیم متنوعی از زیست و شیمی تا زمین شناسی و فیزیک روبرو هستیم که مرور دوبارۀ آن ها برای شروع مقطع تازه، کمک کننده است. این کلاس ۴ جلسه خواهد بود.

تجدید قوای فارسی (استاد مجیدی – بیش از ده سال سابقه تدریس در مرکز شهید اژه ای)

مطالب مربوط به آرایه ها و دستور زبان فارسی(دانش زبانی و ادبی) از قسمت ها نسبتا دشوار این درس شیرین است و از آنجا که همیشه با این بخش ها سروکار داریم، محکم کردن پایه های آن را باید جدی بگیریم. این کلاس ۴ جلسه خواهد بود.

زیبا بنویسیم (استاد مسجدی – استاد خط – کارشناس ارشد مهندسی معماری – سه سال سابقه تدریس)

برای هر کاری، در جایی و هر وقتی از زندگی ما نیازمند این هستیم که درست و زیبا بنویسم. این مهارت اساسی و پایه در بعضی از ما هنوز به خوبی شکل نگرفته و نوشتن هر متنی در املا، امتحان های درسی، نامه رسمی و غیررسمی می تواند آبروی ما را به خطر بیندازد! حالا قصد کرده ایم این وضعیت را عوض کنیم و در این کارگاه ۸ جلسه ای زیبا نوشتن کلمات و عبارات و … را  یاد بگیریم.