کارگاه نجات تخم مرغ

🔹 ویژه دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان همت نو
🔹 همراه با صبحانه دسته جمعی
🔹 زمان: سه شنبه، چهارم مرداد از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰
🔹 مکان: دبیرستان همت
🔹 آوردن دفتر و خودکار برای جزوه برداری الزامی است.
🔹 همانطور که در نشست با مادران پایه هفتم مطرح شد، شرکت در این کارگاه به منظور آشنایی متقابل دانش آموزان و مدرسه، الزامی است. از این رو ثبت نام در این برنامه صرفا جنبه تسهیل برنامه ریزی‌‌های کارگاه را دارد و حضور در آن برای کلیه عزیزان پایه هفتم الزامی است.

, ,