توانمندسازی

فن آموزی و تقویت مهارت های زندگی؛ به جای انباشت اطلاعات و محفوظات

مدرسه محملی است که باید به کمک خانواده بیاید تا نوجوان را برای زندگی آماده کند و فردی توانمند تحویل جامعه دهد. این آمادگی جنبه‌های گوناگونی دارد که مهارت‌های فنی و دست‌ورزی در کنار مهارت‌های زندگی، دو بخش بسیار مهم آن هستند. هزینه‌های صرف نکردن وقت برای تقویت این مهارت‌ها، به صورت ضعف‌های توانمندی و شخصیتی در جوانی و بزرگسالی فرد بروز می‌یابد.

مدرسه زندگی، در کنار خانواده، باید نوجوان را برای زندگی آماده کند و فردی توانمند تحویل جامعه دهد. این آمادگی جنبه‌های گوناگونی دارد که مهارت‌های زندگی عنوان اصلی آن است. مهارت‌های فنی، هنری، فکری، علمی، فردی و اجتماعی می تواند به عنوان برخی حوزه های مهارت های زندگی معرفی شود. عدم برنامه ریزی و صرف وقت و هزینه برای تقویت این مهارت‌ها، به صورت ضعف‌های توانمندی و شخصیتی و همچنین هزینه های گزاف مادی و معنوی در آینده فرد بروز می‌یابد.

در مدرسه زندگی، هدف انتقال دانش نیست؛ زیرا امروزه با استفاده از تکنولوژی، دانش بهتر منتقل می شود. بلکه هدف تسهیل فرایند یادگیری-یاددهی است؛ یعنی ایجاد شرایط مناسب برای یادگیری. مدارس به ویژه مقاطع ابتدایی و دوره اول دبیرستان محل کشف و بروز استعدادهای افراد و تمرین و تثبیت آنهاست. لذا در مدرسه زتدگی، باید طوری برنامه ریزی شود که دانش آموز مهارت و دانش را توأمان بیاموزد و استعدادهایش را پرورش دهد.

مدرسه همت، تلاش کرده است با استفاده از تجربیات دیگر مدارس کشور و تجربه داخلی و خارجی موسسین و معلمین خود، در جهت تحقق اصل توانمندسازی دانش آموزان همت، روشهای مهارت آموزی را تدوین کند و در برنامه های اجرایی به فراخور مقتضیات زمان و مخاطبین با حداکثر توان فعالیت های مهارتی و مکمل درسی را بگنجاند.

اهداف کلان

 • تعمیق فرآیند یاددهی– یادگیری در زندگی فراگیران
 • افزایش سطح شناخت فراگیران از مهارتهای مورد نیاز زندگی
 • توانمندسازی فراگیران در مهارت های کاربردی در زندگی
 • تقویت روحیه مسوولیت پذیری نسبت به خود، خانواده و جامعه
 • تقویت روحیه تلاشگری و خستگی ناپذیری به عنوان رمز توانمند شدن
 • تسهیل فرآیند رشد اجتماعی فراگیران و تقویت مشارکت اجتماعی فراگیران در سطح مدرسه، خانواده و اجتماع
 • توسعه یادگیری از مدرسه به خانواده و جامعه

اهداف عملیاتی

مدرسه همت انتظار دارد با اجرای طرح های توانمندسازی اهداف عملیاتی زیر محقق شود.

 • فراگیر فرصتی برای ابراز وجود پیدا کند.
 • خلاقیت ها فرصت رشد پیدا کنند.
 • تخلیه هیجانات نوجوانی و در نتیجه سبک شدن شرایط انضباطی رخ دهد.
 • فرصتی برای یادگیری­های متعدد و متنوع در زمینه ­های هنر، صنعت، ورزش و غیره ایجاد شود.
 • فرصتی برای آموزش، تمرین و تجربه ارتباطات انسانی و کارهای جمعی ایجاد شود.
 • فراگیرنتیحه کار خود در هر طرح و برنامه را شفاف و روشن مشاهده کند.
 • فرصتی فراهم شود تا فراگیر آموخته های خود را در میدان زندگی و عمل به کار گیرد.
 • فرصت خودشناسی و کشف استعداد و علاقه برای انتخاب بهتر مسیر زندگی به فراگیر داده شود.
 • نشاط و شادابی، تحرک و جنب و جوش در فراگیر تقویت شود.