کلاس‌های آنلاین

در دست طراحی، بزودی مطالب این صفحه تکمیل خواهد شد!

ورود به کلاس آنلاین در مدرسه آنلاین همت از طریق  سامانه LMS امکان پذیر است. در انتخاب بستر کلاسهای آنلاین همت آنچه بیش از همه مورد توجه بوده است امکان ایجاد شبیه ترین محیط  به کلاس حضوری است. امکان باز و بست همزمان میکروفن و دوربین بدون محدودیت تعداد توسط خود فراگیران در کنار تعداد مناسب جمعیت کلاس این مهم را تاحد زیادی محقق می کند. گفتگوی  آنلاین چندطرفه معلم با شاگردان ، امکان گروه بندی فراگیران و سرکشی معلم به گروه ها، استفاده از محتواهای آموزشی در حین تدریس ، امکان تغیر نقش یکی از فراگیران به عنوان معلم و …. برخی دیگر امکانات کلاس آنلاین همت است.