پیام رسان داخلی

در دست طراحی، بزودی مطالب این صفحه تکمیل خواهد شد!

سامانه LMS مجهز به پیام رسان داخلی است که اعضای خانواده همت با هویت واقعی خود جهت پیگیری امور مدرسه ای خود با یکدیگر پیام رد و بدل کنند. معلمین معمولا نکات مهم را از طریق پیام رسان به فراگیران خود یادآوری می کنند و فراگیران مسائل فردی خود را با معلمین و کادر مدرسه در میان بگذارند.

این امکان در سامانه وجود دارد که با تشکیل گروه های مختلف درسی و غیردرسی دانش آموزان به صورت گروهی به تبادل نظر در مورد موضوعات مختلف بپردازند