1 video(s) found

معرفی مدرسه همت

در این کلیپ کوتاه با محیط و دیدگاههای مدرسه همت به صورت اجمالی آشنا خواهید شد. مدرسه زندگی محیطی است که در آن دانش [...]
43 views