1 video(s) found
58:15

مستند مرثیه ای برای یک رویا

مستند مرثیه ای برای یک رؤیا که توسط چند دانش آموز سمپادی ساخته شده و حاصل تلاش یک ساله و ساعت ها مصاحبه با ده ها تن [...]
32 views