14 ژوئن, 2018

چه دانش آموزی باهوش است!؟

چه دانش آموزی باهوش است!؟ توجه به تفاوت دانش آموزان در آموزش   مقدمه ما انسان ها همگی با یکدیگر تفاوت داریم. هر انسانی از ترکیب […]